start
dr. Simoncini rak glivica
pojasnila | povezave | opozorilo | naveži stik | novice | novoletno sporočilo | o terapiji | darovanje | startpagestartpage

related

content

dr simoncini therapykdo je dr simoncini
dr simoncini therapypojasnila
dr simoncini therapysoda bicarbona

ZDRAVLJENJE RAKA PO DR. SIMONCINIJU

ZAKAJ JE DR. SIMONCINI IZKLJUČEN?

 

Dr. Simoncini je bil izključen iz zdravniške zbornice zgolj zato, ker je kot onkolog pri zdravljenju rakavih bolnikov namesto običajne kemoterapije uporabljal sodo bikarbono. Njegovi odvetniki so na mednarodnem sodišču v Strassbourgu vložili sodno pritožbo na njegovo izključitev.

pravni spis št. 94 z 8. aprila 1998

 

"Zakonska razlaga, z dopolnili, zakonske uredbe št. 23 s 17. februarja 1998, nujne sodne presoje o zakonski upravičenosti izbranih klinično-onkoloških preskusov in drugih zdravstvenih ukrepov"

... [izpuščeno]

 

3. člen

Skladnost izbrane terapije z veljavnimi zdravstvenimi ugotovitvami

1. Zdravnik naj, razen v primeru, kot je določeno v 2. in 3. odstavku, pri predpisovanju posebnih zdravil ali drugih industrijskih zdravilnih pripravkov upošteva veljavne zdravstvene ugotovitve, načine in sredstva za njihovo dajanje, kakor to predvideva dovoljenje za promet z njimi, ki ga izda Ministrstvo za zdravje.

2. V posameznih primerih sme zdravnik ob neposredni osebni odgovornosti in po predhodni seznanitvi bolnika ter pridobitvi njegovega privoljenja uporabiti drugačen industrijski zdravilni pripravek ali predpisati njegovo drugačno dajanje ali uporabljanje od zakonsko odobrenega za značilne bolezenske znake, kadar velja 1. člen (njegov 4. odstavek) 536. zakonske uredbe z 21. oktobra 1996 in 648. zakonska razlaga s 23. decembra 1996, če zdravnik presodi, da bolnika na podlagi veljavnih zdravstvenih ugotovitev ne more uspešno zdraviti z že odobrenimi zdravilnimi pripravki ali z dajanjem njihovih odmerkov, in ob pogoju, da je uporaba izbranega drugačnega zdravilnega pripravka znana in podprta z mednarodno priznanimi znanstvenimi objavami.

... [izpuščeno]

Ta zakon, ki ga je minister Bindi razglasil zaradi znanih dogodkov v zvezi z zdravstvenim primerom DiBella, dejansko omogoča uporabljanje sode bikarbone za zdravljenje raka.

"... če zdravnik presodi, da bolnika na podlagi veljavnih zdravstvenih ugotovitev ne more uspešno zdraviti z že odobrenimi zdravilnimi pripravki ali z dajanjem njihovih odmerkov, in ob pogoju, da je uporaba izbranega drugačnega zdravilnega pripravka znana in podprta z mednarodno priznanimi znanstvenimi objavami."

 

Spodaj je navedenih nekaj mednarodnih raziskav ki obravnavajo razkisovalno delovanje sode bikarbone na tumorje:

Anne McLean, “Malignant gliomas display altered pH regulation by NHE1 compared with non transformed astrocytes (Am J Physiol-Cell Physiol 278: C676-C688, 2000). =

Lee Anne McLean, Malignant gliomas display altered pH regulation by NHE1 compared with non transformed astrocytes (Gen NHE1 spreminja pH malignega glioma, medtem ko ga v primerjalnih nespremenjenih podpornih živčnih celicah ne), Am j physiol – cell physiol, april 2000, 4. št. (278), C676–C688. =

Marion Stubbs, Causes and consequences of tumour acidity and implications for treatment (Vzroki kislosti tumorjev in kaj to pomeni za njihovo zdravljenje), Molecular medicine today, januar 2000 (6. letnik). =

Robert J. Gillies, Causes and consequences of hypoxia and acidity in tumors (Vzroki hipoksije in kislosti tumorjev ter njune posledice), simpozij Novartisove dobrodelne ustanove, Molecular medicine, 2. št. (7. letnik), februar 2001. =

J. R. Griffiths, Causes and consequences of hypoxia and acidity in tumour microenvironments (Vzroki hipoksije in kislosti v tumorskem mikrookolju ter njune posledice), Glia, november 1994, 3. št. (12), 196.–210. str. =

Tannock, I. F., Acid pH in tumors and its potential for therapeutic exploitation (Kisel pH tumorjev se lahko izkoristi pri zdravljenju), Cancer res, 15. avgust 1989, 16. št. (49), 4373.–84. str. =

Raghunand, N., Enhancement of chemotherapy by manipulation of tumour pH (S spreminjanjem pH-ja tumorjev je kemoterapija uspešnejša), Br j cancer, junij 1999, 7. št. (80), 1005.–11. str. =

Davydova, I. G., Dynamics of bioelectric activity of the brain and erythrocyte ultrastructure after intravenous infusion of sodium bicarbonate to oncologic patients (Intravenska infuziji sode bikarbone pri rakavih bolnikih spremeni bioelektrično aktivnost možganov in ustroj eritrocitov), Biull eksp biol med, april 1992, 4. št. (113), 352.–5. str. =

Davydova, I. G., Characteristics of the effects of artificial alkalosis on electrical activity of the brain and ultrastructure of blood cells in oncologic patients (Umetno povzročena alkaloza pri rakavih bolnikih spremeni električno aktivnost njihovih možganov in ustroj krvnih celic), Vestn Ross akad med nauk, 1995, 4. št., 24.–5. str. =

Star, R. A., Regulatory volume decrease in the presence of HCO3- by single osteosarcoma cells UMR-106-01 (HCO3– zmanjšuje celice osteosarkoma UMR-106-01), J biol chem, 5. september 1992, 25. št. (267), 17665.–9. str. =

LeBoeuf, R. A., Intracellular acidification is associated with enhanced morphological transformation in Syrian hamster embryo cells (Celično zakisovanje pri sirijskem hrčku poveča morfološko spreminjanje zarodnih celic), Cancer research, 1. januar 1992, 1. št. (52), 144.–8. str. =

Raghunand, N., Acute metabolic alkalosis enhances response of C3H mouse mammary tumors to the weak base mitoxantrone (Močna presnovna alkaloza pri miših poveča učinkovanje blago bazičnega mitoksantrona na tumor dojke C3H), Neoplasia, maj-junij 2001, 3. št. (3), 227.–35. str. =

Raghunand, N., pH and chemotherapy pH and chemotherapy (pH in pH kemoterapije ter kemoterapija), simp. Novartisove fondacije, 2001, 240, 199.–211. str., razprave pod zap. št. 265–8. =

Raghunand, N., Enhancement of chemotherapy by manipulation of tumour pH (Ojačitev kemoterapije s spreminjanjem pH-ja tumorja), Br J Cancer, junij 1999, 7. št. (80), 1005.–11. str. =

Mahoney, B. P., Tumor acidity, ion trapping and chemotherapeutics. I. Acid pH affects the distribution of chemotherapeutic agents in vitro (Kislost tumorjev, lovljenje ionov in kemoterapevtiki. I. Kisel pH vpliva na porazdelitev kemoterapevtika in vitro), Biochem pharmacol, 1. oktober 2003, 7. št, (66) 1207.–18. str. =

Raghunand, N., Tumor acidity, ion trapping and chemotherapeutics. II. pH-dependent partition coefficients predict importance of ion trapping on pharmacokinetics of weakly basic chemotherapeutic agents (Kislost tumorjev, lovljenje ionov in kemoterapevtiki. II. Porazdelitveni koeficient, ki je odvisen od pH-ja, nakazuje, da je lovljenje ionov pomembno za farmakokinetiko blago bazičnih kemoterapevtikov), Biochem pharmacol, 1. oktober 2003, 7. št. (66), 1219.–29. str. =

Schornack, P. A., Contributions of cell metabolism and H+ diffusion to the acidic pH of tumors (Celični metabolizem in koncentracija H+ povečujeta tumorsko kislost), Neoplasia, marec-april 2003, 2. št. (5), 135.–45. str. =

Giffles, R. J., MRI of the tumor microenvironment (Magnetno-rezonančno slikanje mikrookolja tumorja), J magn reson imaging, december 2002, 6. št. (16), 751. str. =

Torigoe, T., Vacuolar H(+)-ATPase: functional mechanisms and potential as a target for cancer chemotherapy (Delovanje celičnoprotoplazemskega encima ATPaze (H+) se lahko uporabi v kemoterapiji raka), Anticancer drugs, marec 2002, 3. št. (13), 237.–43. str. =

Gillies, R. J., The tumour microenvironment: causes and consequences of hypoxia and acidity. Introduction (Uvod v vzroke hipoksije in kislosti ter njun vpliv na tumorsko mikrookolje;), simp. Novartisove fondacije, 2001, 240, 1.–6. str. =

Griffiths, J. R., Why are cancers acidic? A carrier-mediated diffusion model for H+ transport in the interstitial fluid (Zakaj je rak kisel? Model z bacilonosnim prenosnikom koncentracije H+ v medmembransko tekočino), simp. Novartisove fondacije, 2001, 240, 46.–62. str., razprave pod zap. št. 62–7 in 152–3. =

Webb, S. D., Modelling tumour acidity and invasion (Modelni prikaz tumorske kislosti in njenega širjenja v telesu), simp. Novartisove fondacije, 2001, 240, 169.–8l. str., razprave pod zap. št. 181–5. =Gillies, R.J., Causes and consequences of hypoxia and acidity in tumors (Vzroki hipoksije in kislosti tumorjev ter njune posledice), simp. Novartisove fondacije, Trends mol med, februar 2001, 2. št., (7), 47.–9. str. =

Griffiths, J. R., Causes and consequences of hypoxia and acidity in tumour microenvironments (Vzroki kislosti in hipoksije v tumorskem mikrookolju ter posledice), Bioessays, marec 2001, 3. št., (23), 295.–6. str. =Gillies, R.J., Causes and effects of heterogeneous perfusion in tumors (Vzroki kopičenja različnih tekočin v tumorjih in njegove posledice), Neoplasia, avgust 1999, 3. št. (1), 197.–207. str. =

Stubbs, M., Causes and consequences of tumour acidity and implications for treatment (Vzroki in posledice tumorske kislosti in kaj to pomeni za zdravljenje), Mol med today, januar 2000, 1. št. (6), 15.–9. str. =

Stubbs, M., Causes and consequences of acidic pH in tumors: a magnetic resonance study (Magnetno-rezonančna raziskava vzrokov in posledic tumorske kislosti), Adv enzyme regul, 1999, 39. št., 13.–30. str. =

Webb, S. D., Mathematical modelling of tumour acidity: regulation of intracellular pH (Matematični model za izračunavanje tumorske kislosti; uravnavanje celičnega pH), J theor biol, 21. januar 1999, 2. št. (196), 237.–50. str. =

Yamagata, M., The contribution of lactic acid to acidification of tumours: studies of variant cells lacking lactate dehydrogenase (Mlečna kislina povečuje kislost tumorjev: v spremenjenih celicah ugotovljen primanjkljaj laktatne dehidrogenaze), Br j cancer, junij 1998, 11. št. (77), 1726.–31. str. =

Martin, G. R., Non invasive measurement of interstitial pH profiles in normal and neoplastic tissue using fluorescence ratio imaging microscopy (Neboleče merjenje pH zdrave medmembranske tekočine in pri novotvorbi s fluorescenčno mikroskopijo), Cancer res, 1. november 1994, 21. št. (54), 5670.–4. str. =

Boyer, M. J., Regulation of intracellular pH in subpopulations of cells derived from spheroids and solid tumours (Uravnavanje celičnega pH v skupinah celic, pridobljenih iz izbočenih in trdih tumorjev), Br j cancer, november 1993, 5. št. (68), 890.–7. str.

Newell, K., Studies with glycolysis-deficient cells suggest that production of lactic acid is not the only cause of tumor acidity (Raziskava nezadostne glukozne presnove v celicah pokazala, da tvorjenje mlečne kisline ni edini vzrok tumorske kislosti).

Tudi vrhovno prizivno sodišče ... Ne glede na terapevtsko svobodo zdravnika . Vrhovno prizivno sodišče (razsodba št. 301/2001, IV. razdelek, odložena 25. januarja 2005) potrjuje načelo zdravniške terapevtske svobode. =

Ugotovljeno je sledeče: prav je, da se goji avtonomnost zdravnika pri izbiranju terapije, ki je za bolnika najboljša, saj je umetnost medicine – ki zaradi svoje narave nima matematično dorečenih znanstvenih predpisanih postopkov – pogosto izbira med različnimi, izkustveno dokazanimi praksami in rešitvami, kar, ob skrbni proučitvi vseh možnosti, zmore le zdravnik; zato se mu ne sme odvzeti svoboda zdravniške presoje terapevtskih možnosti, sicer se ponižje na raven birokrata; zdravnik se pri izbiranju načina zdravljenja ne sme odločati naglo niti zgolj na podlagi osebnih izkušenj. =

Ko izbere način zdravljenja, mora zdravnik pozorno spremljati razvoj bolnikovega zdravstvenega stanje, da lahko takoj ukrepa, kadar ugotovi, da ni izbral primernega načina zdravljenja; ob upoštevanju vsega navedenega zdravnik ne more biti odgovoren za neuspešnost zdravljenja; sodnik mora pa pri presojanju pravilnosti zdravnikove izbire zdravljenja in morebitnega zdravnikovega nezadostnega znanja dati sodbo 'ex ante', torej mora dojeti okoliščine, v katerih je bil zdravnik pozvan, da izbere način zdravljenja in pri tem upošteva tudi znanstveno utemeljenost izbranega zdravljenja. =

Potemtakem ... če zakon določa, da je zdravnik svoboden pri izbiranju terapije ... in če to zagovarja celo vrhovno prizivno sodišče... zakaj se VSI sprenevedajo in odrekajo zdravnikom to pristojnost? Predvsem pa ... ZAKAJ JE BIL DR. SIMONCINI IZKLJUČEN IZ ZDRAVNIŠKIH VRST?

 

 

 

 

 

 
vrni se na kazalo

valid xhtml valid css