start
dr. Simoncini cancer therapy
pojasnila | povezave | opozorilo | naveži stik | novice | novoletno sporočilo | o terapiji | darovanje | startpagestartpage

related

content

dr simoncini therapykdo je dr simoncini
dr simoncini therapypojasnila
dr simoncini therapysoda bicarbona

ZDRAVLJENJE RAKA PO SIMONCINIJU

SKLEP: TREBA JE STRNITI VRSTE IN SODELOVATI

 

Pred 40, 30 ali celo še pred 20 leti se je še dalo prepričati ljudi o koristnosti šolske onkologije in njenih izsledkov, danes pa ji zaradi nenehne in tudi nesmiselne uspešnosti, ki jo razglašajo javna občila, nihče več ne verjame; enako velja tudi za njene domneve in obljube, ki jih ne izpolnjuje niti niso več uresničljive. Tega se vsi boleče zavedamo, saj imamo zaradi neuspešnosti onkologije skoraj vsi kakšnega sorodnika, prijatelja ali znanca, ki je tragično končal.

 

Treba se je sprijazniti z dokazi o neuspešnosti sodobne onkologije, ki ne more pojasniti raka, rakavih bolnikov pa ne ozdravlja, zato smo moralno zavezani poisakati pravo rešitev za najhujšo in najbolj bolečo bolezen sodobnosti.

 

Domneva o okužbi z glivicami in tu predstavljeni zdravstveni primeri kažejo, da je treba zavreči mit o genskem vzroku raka in drugače obravnavati tumorske bolezni. Po mojem mnenju zdrži presojo edino domneva o glivičnem vzroku, ki se tudi dokazuje kot pravilna. Razen tega se, ob upoštevanju opisanih ozdravitev, ki so bile zahtevne in se niso vrstile druga za drugo, upravičeno predvideva, da bi ob ustrezni organizaciji in opremi lahko postalo zdravljenje [s sodo bikarbono] izjemno uspešno in bi vrnilo upanje stotisočem ljudi po vsem svetu.

 

Na žalost vse kaže, da sedanji predstavniki zdravstvene srenje po vsem svetu ne dojemajo nečesa tako preprostega in samoumevnega, kot je opisano zdravljenje raka, ker se pač ne sklada z njihovim omejenim znanjem in navadami.

 

Da je mera polna, pa zmago nad rakom neverjetno uspešno preprečuje njihova mreža poznanstev in zarot, pri čemer jim pomagajo vplivna javna občila, gospodarstvo in politika. Ti ljudje odrivnejo na stran vsakogar, ki razmišlja drugače ali išče rešitev drugače kot oni, ali pa ga povsem zatrejo.

 

Če hočemo preseči obstoječi status quo, zaradi katerega hudo in globoko trpijo premnogi, je potrebna pomoč vseh, ki delujejo v zdravstvu in politiki, kot tudi vseh poštenih ljudi, ki ne odobravajo pogubne toge vkalupljenosti, zlasti pa ne družbenih in gospodarskih koristi, ki jih vkalupljenost omogoča.

 

Da bi se razkrinkala ureditev, ki temlji na zmotah in lažeh, je treba združiti sile, sodelovati in celo iskati istomiselne zaveznike. Kar zadeva genetiko in njene zagovornike, pa bo kmalu postalo jasno, da je zaradi svoje hude nevednosti marsikdo zmotil in v svetlobi vžigalice zmotno videl izhod iz tunela.
vrni se na kazalo

valid xhtml valid css