start
dr. Simoncini cancer therapy
pojasnila | povezave | opozorilo | naveži stik | novice | novoletno sporočilo | o terapiji | darovanje | startpagestartpage

related

content

dr simoncini therapykdo je dr simoncini
dr simoncini therapypojasnila
dr simoncini therapysoda bicarbona

ZDRAVLJENJE RAKA PO SIMONCINIJU

PRAVOVERNA ONKOLOGIJA LAŽE

 

Med najspornejšimi in najbolj zavajajočimi je nedvomno trditev onkološke statistike o preživetju rakavih bolnikov. Onkološka statistika trdi, da raka preživi vsak drugi zdravljeni bolnik. Čeprav je podatek malce strašljiv, potihoma vzbuja upanje ter posredno spodbuja bolnike in tudi znastvenike. Znastveniki si jo razlagajo takole: nadaljujmo z začetimi raziskavami, ker dajejo sadove; ne podajajmo se v nešolske teoretične ali zdravilske vode niti ne velja odnehati kljub dejstvu, da rakavi bolniki iz dneva v dan umirajo. Na drugi strani pa svari bolnike: dokler boste upoštevali uveljavljene medicinske postopke in se ogibate nekoristnih nešolskih zvrsti zdravljenja, imate 50 % možnosti, da preživite.

 

Toda v resnici navedeni statistični podatki znanstveno in psihološko zavajajo, zato bi jo vsi tisti, ki slutijo nepoštenost službene onkologije, upravičeno najraje takoj poslali k vragu zaradi sledečega:

Torej izkušnje in podatki po eni strani pričajo, da se velja odreči uveljavjenim medicinskim oblikam onkološkega zdravljenja, po drugi strani pa se, kot nekakšno zagotovilo uspešnega medicinskega zdravljenja, stalno vsiljuje podatek o 50%-nem jamstvu, da bo onkološki zdravljenec preživel.

 

Jasno je, da bi se ugled onkologije takoj sesul, če bi se podatek o 50%-nem preživetju izkazal kot le delno resničen.

 
vrni se na kazalo

valid xhtml valid css