start
dr. Simoncini rak glivica
pojasnila | povezave | opozorilo | naveži stik | novice | novoletno sporočilo | o terapiji | darovanje | startpagestartpage

related

content

dr simoncini therapykdo je dr simoncini
dr simoncini therapypojasnila
dr simoncini therapysoda bicarbona

RAK JE GLIVICA

OPOZORILO

 

Brez predhodnega pisnega dovoljenja se ne sme nič s te spletne strani preslikati ali javno objaviti, niti uporabljati podatke, ne z mehanskim ne z elektronskim presnemavanjem, preslikovanjem ali na kakšen drug način. Na podlagi te e-knjige se ne more zahtevati nič v zvezi z zdravjem in boleznimi.

Namenjena je zgolj izobraževanju in se ne more uporabiti za zdravniški nasvet. Vsak jo uporablja na svojo odgovornost! Tu objavljena pojasnila in zaključki ne nadomeščajo niti ne napotujejo, da zanemarite nasvet svojega zdravnika.

 

Nothing of this website may be copied, raised in an automated data base, or public made, in only form or on only manner, either electronic, mechanical, through photocopies, recordings, or on simply other manner, without prior written permission. We make no claims concerning health & disease in relation to usage of this book. The information we provide is for educational purposes only and is not intended as medical advice.

Users assume all responsibility for the application of the content on themselves. The information and products which on this website are reproduced are not mend to replace and/or to ignore the advice of a practicing physician.
vrni se na kazalo

valid xhtml valid css