start
dr. Simoncini cancer therapy
pojasnila | povezave | opozorilo | naveži stik | novice | novoletno sporočilo | o terapiji | darovanje | startpagestartpage

related

content

dr simoncini therapykdo je dr simoncini
dr simoncini therapypojasnila
dr simoncini therapysoda bicarbona

ZDRAVLJENJE RAKA PO SIMONCINIJU

75 % SPLOŠNIH ZDRAVNIKOV ODSVETUJE KEMOTERAPIJO

 

Celo številni zdravniki dvomijo v kemoterapijo. Ankete in odgovori na vprašalnike pričajo, da izmed štirih zdravnikov trije (75 odstotkov) zavračajo kemoterapijo zaradi njene neuspešnosti in pogubnih posledic za celotno telo. Številni zdravniki in znanstveniki menijo o kemoterapiji sledeče:

 

»Večina rakavih bolnikov pri nas umre zaradi kemoterapije, ki ne zdravi raka dojke, širokega črevesa niti pljučnega raka. Kljub temu da ti podatki temeljijo na več kot desetletni statistiki, zdravniki še vedno uporabljajo kemoterapijo za zdravljenje takih rakavih tumorjev.« (Allen Levin, dr., UCSF, The healing of cancer /Zdravljenje raka/, Marcus books, 1990)

 

»Če bi jaz zbolel za rakom, ne bi nikoli pristal na standardno obliko zdravljenja raka. Le tisti rakavi bolniki, ki ne pristanejo na tako zdravljenje, imajo nekaj možnosti, da preživijo.« (prof. Gorge Mathe, Scientific medicine stymied /Znanstvena medicina zavira napredek/, Pariz, Medicines nouvelles, 1989)

 

»Dr. Hardin Jones, predavatelj na Kalifornijski univerzi, je po proučitvi večdesetletnih statističnih podatkov o preživelcih onkološkega zdravljenja ugotovil sledeče: '… brez kemoterapije se rakavim bolnikom stanje ne poslabša ali pa se jim celo izboljša'. Zaskrbljujoče ugotovitve dr. Hardina Jonesa niso bile nikoli ovržene. (Walter Last, The Ecologist /Ekolog/, marec-april 1998, 2. št., /28/)

 

»Številni onkologi predpisujejo kemoterapijo za skoraj vsako vrsto raka in sicer kljub vedenju, da je kemoterapija skoraj vedno neuspešna.« (Albert Braverman, dr., Medical oncology in the 90s /Zdravstvena onkologija v 1990-ih/, Lancet, 1991, 337. zvezek, 901. str.)

 

»Najučinkovitejši zdravniški postopki vsebujejo polno tveganj in praktičnih težav; potem, ko vsi zdravljenci, ki jih zdravimo, plačajo davek za to zdravljenje, je le majhen odstotek zdravljencev nagrajen s kratkotrajnim in še to le delnim zmanjšanjem rakavega tumorja.« (Edward G. Griffin, World Without Cancer /Svet brez raka/, American media publications, 1996)

 

»Sicer pa prepričljiva večina primerov zdravstvenega zdravljenja raka priča, da kemoterapija prav nič ne podaljšuje življenja rakavih bolnikov. In velika laž je trditi, da sta nazadovanje raka pri rakavih bolnikih in podaljšanje njihovega življenja povezana s kemoterapijo.« (Philip Day, Cancer: why we’re still dying to know the truth /Rak: še vedno se na vse kriplje umira, da bi se ugotovila resnica/, Credence publications, 2000)

 

»Znastveniki iz McGillovega centra za raka so 118 zdravnikom, strokovnjakom za pljučnega raka, poslali vprašalnik, da bi ugotovili, koliko zaupajo terapijam, ki jih uporabljajo; prejemniki vprašalnika so bili naprošeni, naj si predstavljajo, da so sami zboleli za rakom in naj potem izbirajo med šesterico preskusnih vrst zdravljenja, ki so na voljo. Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 79 zdravnikov, med njimi jih je 64 zavrnilo kakršnokoli zdravljenje s cis-platino – ki je najpogosteje uporabljena kemikalija v kemoterapiji – medtem ko je 58 zdravnikov izmed 79 odgovorilo, da se ne bi odločili za nobeno izmed naštetih preskusnih terapij, ker je kemoterapija zelo strupena in ne pomaga.« (Philip Day, Cancer: Why we’re still dying to know the truth /Rak: še vedno se na vse kriplje umira, da bi se ugotovila resnica/, Credence publications, 2000)

 

»Dr. Ulrich Able, nemški epidemiolog s Heidelberško-mannheimske klinike za zdravljenje tumorjev, je temeljito proučil in pregledal vse glavne raziskave in klinične poskuse zdravljenja s kemoterapijo, ki so bili kdajkoli opravljeni … Able je ugotovil, da je skupna stopnja ozdravitev s kemoterapijo zastrašujoče majhna, ker preprosto ni nikakršnih znanstvenih dokazov o dobrodejnosti kemoterapije v smislu 'kakršnegakoli podaljšanja življenja bolnikov, ki so imeli najbolj znane vrste raka na telesnih organih.' Able poudarja ugotovitev, da je kemoterapija le redkokdaj izboljšala kakovost življenja in meni, da je za znanost porazna ugotovitev, da je bilo od vseh opravljenih kemoterapij po svetu vsaj 80 % neuspešnih. A kljub temu, da ne obstaja noben znanstveni dokaz o njeni smiselnosti, se ji niso pripravljeni odpovedati ne zdravniki ne bolniki. (Lancet, 10. avgust 1991); Nobeno pomembnejše javno občilo ni nikoli niti omenilo te izčrpne raziskave; povsem je bila prezrta.« (Tim O’Shea, Chemotherapy – an unproven procedure /Ni dokazov o koristnosti kemoterapije/)

 

»Zdravniška združenja navajajo, da so pregovorno nevarne posledice zdravil postale četrti najpomembnejši vzrok smrti takoj za srčnim zastojem, rakom in možgansko kapjo.« (Journal of the American medical association, 15. april 1998)

Rak je glivica glej tudi "Chemo destroys brain cells" (Kemoterapija uničuje možganske celice)


advertisment
clear constipation

vrni se na kazalo

valid xhtml valid css